தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்
logo
“Bribe giving and receiving is an offence." Complaints about demand for bribe may be made in person or over phone to the following address:
" லஞ்சம் கொடுப்பதும், வாங்குவதும் குற்றம்." லஞ்சம் பற்றிய புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
 • The Director Vigilance and Anti-Corruption, No.293, M.K.N. Road, Alandur, Chennai – 600 016.
 • Phone No : 044 - 2231 0989
  044 - 2232 1090
  044 - 2232 1085
  044 - 2234 2142
 • Fax No : 044 – 2232 1005
 • Website: www.dvac.tn.gov.in

(or)

To:
The Local Vigilance Office

 • இயக்குநர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை எண். 293, எம்.கே.என். ரோடு, ஆலந்தூர் சென்னை
 • தொலைபேசி எண் : 044 - 2231 0989
  044 - 2232 1090
  044 - 2232 1085
  044 - 2234 2142
 • தொலைநகல் எண் : 044 – 2232 1005
 • இணையதளம் : www.dvac.tn.gov.in

(அல்லது)

பெறுநர்:
ஊழல் தடுப்பு அலுவலர்

Top