தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Contract Labour (Regulation And Abolition) Act 1970

The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 is enacted with the object to regulate the employment of contract Labour in certain establishments and to abolish this system in certain circumstances and for matters connected therewith. The officials of the Department of Labour implementing the Contract Labour Act, in establishments other than Factories covered under the Factories Act

Top