தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Case Status Information System [ Case Number ]

Case Acts :
Section :
Jurisdiction :
File No. :
Case No. :   (eg: 1234/2020)
Petitioner :
Respondent :
Sr.No File No Case No Name of Petitioner Name of Respondent Status Next hearing date Action
Top